Zákonné oznámení

mmb media agency Czech s.r.o.

Revolucni 3/1003
11000 Praha 1

info@mmb-media.cz

Tel: +420 603 884 774

Identifikační číslo” (IČ): 057 12 025

Autorská Práva

Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem. Všechny informace na této webové stránce jsou určeny pouze pro soukromé účely. Jakékoli použití informací, včetně ukládání, kopírování, jakékoli formy komerčního použití a / nebo předávání třetím stranám – částečně nebo v revidované podobě – ​​je bez povolení vydavatele přísně zakázáno.

Prohlášení

Pokud jde o technické vlastnosti internetu, nelze zaručit pravost, správnost a úplnost informací poskytnutých na internetu.
Za dostupnost nebo provozování webové stránky a jejího obsahu neexistuje žádná záruka.

Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vyplývající z použití nebo nedostupnosti údajů nebo informací na těchto webových stránkách, je vyloučena v rozsahu, který je z právního hlediska přípustný.

Licenční image

#174445823 Advertising billboard in city night
© georgejmclittle / stock.adobe.com

#23987025 stack of colorful magazines close up
© Annap / stock.adobe.com

#142540469 businessman working with smart phone and laptop computer on wooden desk in modern office with virtual icons interface
© everythingpossible / stock.adobe.com

#131018806 Recording equipment in studio
© Davizro Photography / stock.adobe.com

#58828187 fernsehen
© pix4U / stock.adobe.com

#166300353 Businessman using hotline customer assistance 3D rendering
© sdecoret / stock.adobe.com

Cinema
https://pxhere.com/en/photo/1388167
The image is released free of copyrights under Creative Commons CC0